Werkgroep Historisch Beeldmateriaal houdt zich bezig met het digitaliseren en rubriceren van (oud) fotomateriaal.

Het fotomateriaal (foto’s, dia’s negatieven etc.) wordt zowel in een hoge als een lage resolutie gescand. Het fotomateriaal in lage resolutie is voor derden digitaal ter inzage via de fotobeeldbank op de website van Weerderheem. Fotomateriaal in hoge resolutie wordt alleen na schriftelijke toestemming van de eigenaar (Heemkundekring, particulier, archief en/of bedrijf) digitaal ter beschikking gesteld aan derden; bijvoorbeeld voor illustratie van onderzoek, publicaties en tentoonstellingen.

De fotobeeldbank kent een internetdeel waarop een deel van de fotocollectie voor iedere bezoeker is te raadplegen. De gehele fotocollectie is alleen op de heemkamer (intranet) te raadplegen.

Werkzaamheden

Leden van de werkgroep verzorgen het scannen en invoeren van de fotogegevens en tevens het opbergen van het beeldmateriaal. Zoveel mogelijk worden vooraf relevante gegevens vermeld zoals de namen van personen, locatie en datering. Maar ook bezoekers van de fotobank kunnen informatie toevoegen wat de beeldbank steeds verder verrijkt en effectiever kan worden geraadpleegd.

Van dit digitaal beeldarchief maken verschillende werkgroepen gebruik. Het Valkenswaards Weekblad plaatst in de rubriek Valkenswaardevol regelmatig een foto met een oproep voor nadere, nog steeds ontbrekende gegevens.

Er zijn voor deelname aan deze werkgroep geen speciale vaardigheden nodig.