De contributie van heemkundekring Weerderheem bedraagt € 32,50 per jaar. 
Daarbij is inbegrepen het kwartaal-contactblad 't Periodiekske en het maandelijkse info-bulletin Heeminfo.

Uw partner is voor dat bedrag ook lid, zij het dat hij of zij geen stemrecht heeft in de Algemene Ledenvergadering.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Bij aanmelding in de loop van het jaar is de contributie naar rato.

U kunt zich als lid aanmelden bij de penningmeester.
Bent u al lid en wilt u wijzigingen doorgeven of u afmelden, dan kunt u daar ook terecht.

Contact opnemen met de penningmeester kan via dit contactformulier.

Betalingen via:
Rekeningnummer NL82 RABO 0108 2103 24 tnv penningmeester Weerderheem.