ALV Weerderheem 'Jaarverslagen 2021'

De ledenvergadering (ALV) in maart 2022 over het kalenderjaar 2021 gaat op de normale wijze door. Dinsdag 15 maart!

Het bestuur verzamelt de gegevens over 2021 (graag met hulp van de actieve leden en werkgroepen) en zet die bijeen in het gebruikelijke jaarverslagenboekje.

Een en ander zal op een wat vereenvoudigde wijze bijeengeschreven worden; daarvoor vragen we de leden begrip.

Het bestuur stelt voor om ook soepeler om te gaan met de verplichte ALV-acties als bestuurswisseling en kascontrolecommissie. Maar dat leest men in de februari-Heeminfo.

Ter attentie

Heemkamer open
Er zijn van overheidswege positieve berichten te melden t.a.v. de pandemie-maatregelen.
Dat betekent voor de heemkundevereniging dat er weer veel meer mag en kan.

Het gebruik van de heemkamer:
Vanaf 22 februari is de heemkamer op de dinsdagen open van 20.00-22.00 uur.

Werkgroepen:
Vanaf dezelfde datum kunnen ook de werkgroepen bijeenkomen en gebruik maken van de heemkamer.

Lezingen:
De geplande lezingen gaan door. De eerste is op dinsdag 15 februari met Joke Peels-Mollen als inleider.
De derde dinsdag van maart wordt de ALV gehouden (met lezing).
Enigszins aangepast, dat wel. In de februari-Heeminfo staat daarover meer.

Het bestuur hoopt dat hiermee dat de ontberingen van de laatste twee jaren nu wel zijn geleden en dat de heemkundekring als vanouds weer zal gaan functioneren.

ALV Weerderheem 'Jaarverslagen 2020'

De ledenvergadering (ALV) stond voor dinsdag 21 december 2021 gepland. Deze gaat vanwege corona fysiek niet door.
Vandaar dat het bestuur de leden digitaal om reactie vraagt.

Het boekje 'Jaarverslagen 2020' is in mei rondgebracht.

Heemkamer en activiteiten

Vanaf september is de heemkamer op de dinsdagavonden geopend (20.00-22.00 uur).
Ook de werkgroepen mogen bijeenkomen en kunnen gebruik maken van de heemkamer.

In oktober is, op dinsdag 19 oktober, de eerste lezing gehouden sinds de coronapandemie.

Nu half november de coronabesmetting weer toeneemt is strikte naleving van de maatregelen noodzakelijk.
Het gebruik van de heemkamer en de heemactiviteiten kunnen doorgaan mits ieder zich aan de afspraken houdt.

De lezing van november gaat niet door.