Een van de projecten die de werkgroep 't Kleine Monument heeft opgezet is de inventarisatie van de grafmonumenten van de oude begraafplaats gelegen aan de Kerkhofstraat te Valkenswaard.

graf

Op de plaats waar eens de oude rooms-katholieke kerk van Valkenswaard stond, ligt nog steeds het oude kerkhof. In 1968 besloot de gemeente Valkenswaard een nieuwe begraafplaats aan te leggen, ver buiten de bebouwde kom gelegen. Langzamerhand ging het oude kerkhof dus zijn functie verliezen en begin jaren 90 van de vorige eeuw werden de eerste graven geruimd.

Werkgroep 't Kleine monument is toen in samenwerking met de gemeente begonnen het oude kerkhof in kaart te brengen. De werkgroep nam contact op met de stichting de Terebinth, een stichting tot herstel van zorg rond dood en rustplaats. Van deze stichting hebben de inventarisatieformulieren model gestaan voor de werkgroep.

Alle tot nu toe gemerkte graven (die op de nominatie staan om geruimd te worden en velen inmiddels ook daadwerkelijk geruimd) zijn gefotografeerd, gemeten en uitgetekend, gecompleteerd met de bijbehorende bidprentjes.

De grafmonumenten van de oude begraafplaats zijn te vinden in de beeldbank Grafmonumenten.