Het register van de burgerlijke stand van de gemeente Valkenswaard.

Het Valkenswaard van nu is ontstaan uit de drie voormalige gemeenten Dommelen, Borkel en Schaft en Valkenswaard.

Het huidige dorp Borkel en Schaft is ontstaan omstreeks 1810 toen het dorpje Borkel en het dorpje Schaft, ieder destijds een aparte gemeenschap, opgingen in één gemeente, die toen de naam kreeg Borkel en Schaft.

Dommelen en Valkenswaard waren toen reeds allebei een zelfstandige gemeente.

In 1922 werd door Binnenlandse Zaken voorgesteld om Dommelen en Borkel en Schaft met Westerhoven en Riethoven samen te voegen tot één gemeente Westerhoven. Een jaar later stelde Gedeputeerde Staten voor om Dommelen samen te voegen met Valkenswaard, waar het gemeentebestuur van Dommelen zich maar moeilijk mee kon verenigen. Op 1 mei 1934 was de kogel door de kerk en is Dommelen, samen met Borkel en Schaft overgegaan naar Valkenswaard.

In 1811 werd in heel Nederland de burgerlijke stand ingevoerd. Dat wil zeggen dat vanaf 1811 het burgerlijk bestuur de geboorte, het huwelijk (en de afkondigingen van het huwelijk) en het overlijden ging registreren.
Deze akten worden in tweevoud opgemaakt. Eén blijft bij de betreffende gemeente, het andere exemplaar gaat naar de arrondissementsrechtbank.

De geboorteregisters worden na honderd jaar van de rechtbank overgebracht naar het rijksarchief in de desbetreffende provincie. De huwelijks- en overlijdensregisters respectievelijk na vijfenzeventig en vijftig jaar.

Voor raadpleging van de hieronder vermelde burgerlijke standregisters kan men terecht in de heemkamer van heemkundekring Weerderheem.

Microfiches

Om het raadplegen te vergemakkelijken worden sommige archiefstukken, waaronder veelal aktes van de burgerlijke stand, op microfiches gezet. Op de heemkamer staan leesapparaten waarmee de microfiches door eenieder eenvoudig kunnen worden bekeken.

Digitaal

De laatste jaren zijn deze aktes ook via de computer toegankelijk gemaakt. Er zijn meer dan 20.000 aktes ingevoerd en vastgelegd op CD-rom. Nu worden de gegevens gecontroleerd en bijgewerkt.

Plaats GHO Microfiche Digitaal
Borkel en Schaft      Geboorte       1811-1920     1811-1920    
  Huwelijk 1811-1920 1811-1920
  Overlijden 1811-1920 1811-1934
Dommelen Geboorte 1811-1920 1811-1920
  Huwelijk 1811-1920 1811-1920
  Overlijden 1811-1938 1811-1934
Valkenswaard Geboorte 1811-1920 1811-1920
  Huwelijk 1811-1920 1811-1920
  Overlijden 1811-1950 1811-1960