Als je lang actief bent met historische materiaal registreer je een rijkdom aan naslagwerken.

Weerderheem beschikt daarom over veel archiefmateriaal, dat in omvang alleen nog maar zal toenemen.

Wie dus navorsingen wil doen kan vrij snel veel informatie raadplegen bij de vereniging. De informatiebronnen groeien nog steeds naar aantal en inhoud. Het blijft wel een uitdaging om het overzichtelijk te archiveren.

Weerderheem streeft ernaar een overzichtelijke indeling te maken, maar soms zal men wat vaker moeten klikken om bij de gewenste bron of gegevens te komen.

Het aantal aangegeven bronnen in het submenu bedraagt tien. Sommige zijn vrij recent, andere wat ouder als het gaat over het tijdstip van opname in deze bronvermelding.

Weerderheem hoopt dat u vlot de weg vindt binnen de bronnen en met plezier kennis neemt van de rijkdom aan gegevens die met Valkenswaard te maken hebben.

De bronnen: